วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เวลา...เป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปไม่มีวันกลับเดินหน้าไปเรื่อยๆทุกคนจะใช้ชีวิตบนเส้นทางของกาลเวลาและการอยู่กับเวลาควรคิดถึงอนาคต3วันคิดถึงอดีต3วันแต่เมื่อคิดถึงอนาคตมากไปก็จะเพ้อฝันเมื่ออยู่กับอดีตมากไปก็จะเป็นบ้าการทำอะไรในเส้นเวลาที่ไม่รู้ว่ามันจะขาดวันไหนคือความเสี่ยงที่สุดในชีวิตการทำในสิ่งที่อยากทำควรทำตั้งแต่ยังมีเวลาถึงแม้จะมีทฤษฎีที่กล่าวว่าเวลาสามารถย้อนได้และทำให้เร็วได้แต่ยังไม่มีใครทำเช่นนั้นได้เลย